Koggenland 2020 nr 4

0
110

Inhoud
Onze bijeenkomsten
In dit nummer
Van de bestuurstafel
Najaarsledenvergadering / begroting OWF 2021
Helpdesk
Voorlopige uitkomsten van de enquête: een tussenstand (?)
Workshop Boekbinden
Vrijwilligers gevraagd
Levensloopinterview en familieonderzoek (slot)
Nieuws over het WFA
Nieuws van het Westfries Archief
Paleografie
Willem Koster/Coster
Website NGV
Transcriptie van pagina’s 98 en 99
Mutaties
Aan dit nummer werkten mee
In het volgende nummer