Kleine collectie archief Tilburg gedigitaliseerd

0
116

In de collectie van Regionaal Archief Tilburg  bevinden zich tientallen archieven, die een geringe omvang hebben. Deze zijn vaak niet voorzien van een inventaris oftewel een inhoudsopgave. Daardoor weet u als onderzoeker ook niet welke archiefstukken aanwezig zijn.
Afgelopen vier maanden zijn we gestart deze wat kleinere archieven te inventariseren.
De volgende archieftoegangen zijn sinds kort via onze website te raadplegen:

Baarle-Nassau

2230. Documentatiecollectie van Eduard Loffeld (1904-1983).

Oisterwijk

2851. R.K. Boerenbond Moergestel, 1901-1993.

Tilburg

65. Afdeling Sociale Zaken van de gemeente Tilburg, (1929) 1940-1947.

82. Commissie van plaatselijk toezicht op het Lager Onderwijs te Tilburg, 1846-1935.

83. Commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs te Tilburg, 1866-1915.

214. Gilde Sint Chrispinus en Sint Chrispinianus te Tilburg, 1834-1912.

232. Tilburgse Muziekschool, 1848-1933.

264. Sociëteit Amicitia te Tilburg, 1833-1872.

1735. Fotocollectie Kleintjes-Mutsaers, 1900-1960.

1750. Persoonlijk archief van Johannes E.W. van der Sterren (1922-1994).

Yvonne Welings, ‘Hier ben ik weer’ Brieven van de Tilburgse Indiëganger Jan van der Sterren (1922-1994),
in: Erfgoed Magazine Tilburg 39 (2021) nr. 2, p. 15-18.

1751. Archief collectie Piusoord, 1936-1990.

1753. Collectie Cornelia A.C. de Kort (1925-2019).

Bron: regionaal archief Tilburg