Kadastergegevens kustzone Noord-Holland uit 1832 staan online

0
126

De kaarten uit 1832 van de kustzone Noord-Holland, inclusief informatie over de eigenaren van de percelen en de hoogte van de betaalde belasting, zijn nu online op de website HisGIS te raadplegen. Hiermee is een schat aan gegevens ontsloten, waar onder meer historici, ecologen, terreinbeheerders en landschapsspecialisten uit kunnen putten. In dit omvangrijke digitale databestand https://hisgis.nl/projecten/noord-holland/ zijn de oudste kadastrale kaarten te vinden met bijbehorende eigenaars- en perceelgegevens voor ruwweg het gebied tussen Hillegom en Den Helder, met inbegrip van de steden Haarlem, Alkmaar en Medemblik. Het systeem beslaat 54 kadastrale gemeenten, met zo’n 100.000 percelen, allemaal opgemeten in de periode 1811-1832.

Net als de andere HisGIS-projecten is dit project bedoeld als kapstok voor het ophangen en weergeven van digitale kennis over mensen, bezit, erfgoed, landschap en sociale en economische ontwikkelingen in het verleden. Deze data kunnen gelegd worden over andere kaarten, zoals hoogtebestanden, luchtfoto’s of oude topografische kaarten. In één oogopslag wordt duidelijk hoe anders het landschap destijds was. Dit is een geweldige bron die geschiedenis heel dichtbij brengt, vergelijkbaar als bij Google Maps, een stuk grond aanklikken en kijken van wie die grond was, waarvoor het gebruikt werd en wat het waard was. 

 bron: Noord-Hollands Archief