Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hei- en Boeicop: registers van overlijden (dubbelen), 1818-1942

0
60

Deze inventaris omvat de overlijdensakten van de Burgerlijke Stand van de gemeente Hei- en Boeicop, opgemaakt tussen 1818 en 1942. Hierin zijn geregistreerd de volledige naam, het geslacht, het beroep en het adres van de overledene, zijn burgerlijke staat, de volledige namen van de ouders en eventueel van de (gewezen) echtgenoot of echtgenote, alsmede de leeftijd van de overledene en de datum en plaats van overlijden. De belangrijkste gegevens van de akten zijn of zullen binnenkort worden opgenomen in de database WieWasWie, welke online beschikbaar is.

zie verder Nationaal Archief