IN MEMORIAM Johan Hendrik Smallenburg

0
149

Met leedwezen delen wij u mede dat ons lid Johan Hendrik (Henk) Smallenburg op 19 december 2020 is overleden.
Henk was in de jaren 1992–1998 lid van het bestuur van de afdeling Nijmegen. Reeds in 1991 heeft hij als coördinator de Contactdienst opgezet en gedurende vele jaren geleid. Tevens was hij lid van de redactie van dit blad in de jaren negentig. Hij verzorgde voornamelijk de lay-out van ons blad. Ook was hij lid van de werkgroep GensDataPro. Hij was een kritisch gebruiker van het programma en heeft de gebruiksvriendelijkheid van het programma verbeterd door kritisch het programma te gebruiken. Hij was een regelmatige bezoeker van de afdelingsavonden en veel van onze bezoekers zullen hem kennen als een amicale man die nooit te beroerd was om vragen op genealogisch gebied te beantwoorden. De afdeling heeft in hem een trouw lid verloren.