In memoriam Gerrit Bothof

0
218

door Thijs van Veen

Op 5 juni 2020 is ons lid Gerrit Bothof overleden, in Den Haag. Na jarenlang in Leusden gewoond te hebben, woonde hij in de laatste fase van zijn leven in Den Haag. Hij is geboren op 8 september 1929 in Oss en werd 90 jaar. Hij is 5 juni overleden in Den Haag en op 12 juni 2020 begraven in Bilthoven.

Gerrit was een vriendelijke, lieve man en vader met veel belangstelling voor anderen. Ik heb hem regelmatig mogen ontmoeten, hij was zeer toegankelijk. Gerrit had in zijn werkzame leven een vertaalbureau opgebouwd. Naast zijn werk was hij ook zeer geïnteresseerd in Genealogie. Gerrit was ook een trouwe kerkganger van de protestante Kerk. Hij was deelnemer van de seniorenmiddagen en de Tast Toe maaltijden in zijn kerk.

Gerrit Bothof werd in 1957 lid van de NGV en ingeschreven bij de afdeling Utrecht. In 1959 werd hij overgeschreven naar de afdeling Kempen- en Peelland. Van 1961 tot 1964 was hij 1e secretaris van deze afdeling, in de periode 1968 – 1969 bestuurslid van de afdeling Gelderland, en van 1970 tot 1973 secretaris van de afdeling Kwartier van Nijmegen.
Van 1995 tot 1998 was Gerrit Bothof Hoofd van de Knipseldienst en publiceerde in die functie nummer 3 in de reeks Publicaties van het Verenigingscentrum: ”Vijftien miljoen knipsels”. Van 1999 tot 2001 was hij directeur van het Verenigingscentrum van de NGV, eerst in Naarden en vanaf 2000 in Weesp. Hij kreeg in de Algemene Vergadering van 24-11-2001, waarin hij afscheid nam als directeur, een zilveren speld van de NGV. Hij was lid van de huisvestingscommissie die in 1997 werd gereactiveerd, om te zoeken naar vervangende huisvesting voor de Promerskazerne in Naarden. Ook is aan het eerste nummer van de Bothof-bode, uitgegeven in 1993, zijn naam verbonden. Verder zette Gerrit Bothof zich zeer actief in tegen de genealogische oplichterspraktijken van Louters Antiquariaat, De Heraut en Heraldica. Hij heeft zijn genealogie op 450 bladzijden uitgewerkt. Ook was hij met bijzondere hobby’s bezig. Hij verzamelde oude prentbriefkaarten

Wij bedanken Gerrit voor zijn inzet voor de NGV. Hij ruste in vrede.