Huwelijksregisters Batavia 1841-1850

0
85

Bronnenpublicaties van de Indische Genealogische Vereniging” is het project alle te Batavia voltrokken huwelijken als bron voor genealogisch onderzoek toegankelijk te maken. Als basis diende de te Jakarta verfilmde akten . In 2017 publiceerde de IGV het eerste deeltje, Bronnenpublicatie 27, van dit project, zijnde de huwelijks­ registers 1829-1840. Het thans voorliggende deeltje bevat de huwelijksregisters 1841-1850.

Bij de genealogische informatie geboortedatums zijn aanvullende gegevens (akten vermelden slechts de leeftijd der comparanten), de namen van de ouders (die pas ingaande mei 1848 in de akte warden vermeld) en overlijdens- of echtscheidingsgegevens van een vorige partner. Deze aanvullingen zijn tussen vierkante haakjes geplaatst.

Voor deze aanvullingen is, gebruik gemaakt van de op DVD uitgebrachte Regeerings Almanakken voor Nederlandsch-Indië (RA) en de website roosjeroos.nl,  wiewaswie.nl, zoekakten.nl, de door de Stichting Geneaknowhow geplaatste ‘Digitale Bronbewerkingen Nederland en België’, en de op het web geplaatste Burgerlijke Stand­ en OTB-registers van Nederland. Ook werd gebruik gemaakt van reeds door de IGV of anderen gepubliceerde gegevens. Niet in alle gevallen is dit mogelijk. Bij namen en woorden die niet zeker waren, staat een vraagteken. Indien het een familienaam betreft is deze NIET in de index op familienamen opgenomen. Maar familienamen die verkeerd in de Almanak zijn weergegeven, zijn echter WEL in de index opgenomen omdat zij mogelijk als zodanig in andere Indisch-genealogische publicaties kunnen voorkomen.

Tevens zijn nog enkele aanvullingen op de Bataviase huwelijksakten van deeltje 27 opgenomen.

https://igv.nl/igv-bronnenpublicatie-29-huwelijksregisters-batavia-1841-1850