Huizenonderzoek

0
39

Het Streekarchivariaat NoordWest Veluwe heeft een tweetal heldere artikelen over huizenonderzoek voor genealogisch onderzoek.

Huizenonderzoek vóór 1832 uitgelicht

Voor een onderzoek naar je huis vóór 1832 moet je wat dieper de archieven in duiken: hoe ouder je huis is, des te verder je in de tijd gaat qua archief. 1832 is een breukjaar in historisch onderzoek vanwege de oprichting van het Kadaster. Daarover vind je hier een artikel.

De overheid heeft zich altijd wel bemoeid met huizenbouw of perikelen daaromheen. In Elburg vinden we al in 1390 ‘willekeuren der stad’, waarin allerlei bouwverordeningen zijn opgenomen. Maar het is moeilijker om specifiek alleen wat over het huis te vinden. Het onderzoek naar huis, eigenaren en bewoners loopt meer door elkaar heen.
Lees het hele artikel

Huizenonderzoek ná 1832 uitgelicht

Dit artikel richt zich specifiek op huizenonderzoek ná 1832. Dit komt doordat in 1832 het Kadaster is opgericht. Huizenonderzoek na 1832 is daarom anders dan huizenonderzoek voor 1832. Over dat laatste verschijnt vrijdag 20 oktober een artikel.

Eureka! Na een lange zoektocht ben je er eindelijk achter gekomen. Jouw voorouders hebben het perceel, waarop je voorouderlijk huis is gebouwd, gekocht van Baron van Toeten noch Blazen. Maar hoe ben je eigenlijk aan die informatie gekomen? In dit artikel laten we een paar stappen de revue passeren. Er zijn verschillende onderzoeksrichtingen, al hebben ze wel raakvlakken.
Lees het hele artikel