Het Coronavirus verschilt niet veel van de virussen die onze voorouders hebben opgelopen

0
65

De nieuwsberichten staan tegenwoordig vol met artikelen over de Coronavirus (COVID-19) infecties. Ik zal ze hier niet herhalen, maar ik zal erop wijzen dat dit niets nieuws is. Onze voorouders leden vaak met soortgelijke en vaak veel ergere epidemieën.

‘Onze voorouders leefden in angst voor epidemieën en velen van hen stierven als gevolg van eenvoudige ziekten die tegenwoordig met een injectie of een recept konden worden genezen.

‘Als je je ooit hebt afgevraagd waarom een groot aantal van je voorouders in een bepaalde periode in de geschiedenis is verdwenen, wil je misschien de mogelijkheid van een epidemie onderzoeken. Veel gevallen waarin mensen uit dossiers verdwijnen, zijn terug te voeren tot de dood tijdens een epidemie of uit het getroffen gebied. ‘

Natuurlijk was een van de recentere epidemieën (‘slechts’ 102 jaar geleden) de Spaanse griepepidemie van 1918-1920. Het heeft 500 miljoen mensen over de hele wereld besmet, ofwel ongeveer 27% van de wereldbevolking tussen 1,8 en 1,9 miljard. Het dodental wordt geschat op 17 miljoen tot 50 miljoen en mogelijk zelfs 100 miljoen, waarmee het een van de dodelijkste epidemieën in de menselijke geschiedenis is. Sommige historici en epidemiologen theoretiseren dat de griep in Kansas is ontstaan, terwijl anderen geloven dat deze in de korte kwartalen van de loopgraven en militaire kampementen van de Eerste Wereldoorlog is begonnen. Wat de oorsprong ook was, de Spaanse griep verspreidde zich snel wereldwijd.

Het dodental van de Spaanse griep werd ongetwijfeld verergerd door de inspanningen van de regering van president Woodrow Wilson om het gezondheidsrisico te beperken. Zelfs president Wilson kon de besmettelijke ziekte niet vermijden; hij werd ziek tijdens de vredesonderhandelingen van de Eerste Wereldoorlog in Parijs. In april 1919 schreef schout-bij-nacht Cary T. Grayson, lijfarts van de president, aan een vriend en legde uit dat: ‘De afgelopen twee weken zijn voor mij beslist zware dagen geweest. De president werd plotseling hevig ziek van de griep, op een moment dat de hele beschaving op het spel stond. ‘

De omvang van de ziekte van president Wilson werd echter niet bekendgemaakt aan het Amerikaanse volk. Om het vertrouwen in de president te behouden, liet Grayson de pers weten dat het slechts een verkoudheid was veroorzaakt door het ‘kille en regenachtige weer’ in Parijs.
Het is daardoor dat de Fransen het ongunstige vredesverdrag er konden doordrukken dat het begin van de tweede wereldoorlog werd. Ook de Israëlische crisis is terug te voeren op de dood van Marc Sykes de Britse topdiplomaat en vroegere onderhandelaar met Israël en de Egypte, , waardoor eerdere afspraken werden “vergeten”. Klinkt bekend?

Ja, leven en dood door ziekten en virussen is geen modern gevaar. In feite was het in ‘de goede oude tijd’ veel erger.