Henry Kissinger en de Bilderberg-conferentie van 1973

0
34

1 januari 2024

De beroemde Amerikaanse diplomaat Henry Kissinger is in november 2023 op 100-jarige leeftijd overleden. In 1973 blijkt hij te zijn geweigerd op de Bilderberg-conferentie. Wat is de reden dat hij werd geweigerd en hoe verloopt deze communicatie? Documenten die vanaf 1 januari 2024 openbaar worden vertellen ons hier meer over. 

De Bilderberg-conferenties

Bilderberg-conferenties zijn besloten internationale bijeenkomsten, waaraan personen deelnemen uit de politiek, het bedrijfsleven en non-gouvernementele organisaties. Deze bijeenkomsten worden sinds 1954 ieder jaar op een andere plek georganiseerd. Een van de initiatiefnemers is prins Bernhard. 

In 1973 vindt de Bilderberg-conferentie van 11 tot 13 mei plaats in het Zweedse Saltsjöbaden. Het comité dat de conferentie organiseert, nodigt Henry Kissinger uit, die op dat moment Nationaal Veiligheidsadviseur van de Verenigde Staten is. Maar dat is tegen het zere been van de Zweedse regering. Sociaal-democraat Olaf Palme, op dat moment premier van Zweden, heeft grote bezwaren tegen de politiek die Amerika voert in Vietnam en zeker ook tegen de rol die Kissinger daarin speelt. De Zweedse zaakgelastigde in Washington krijgt opdracht om dit aan Kissinger te laten weten.

De boodschap komt aan. Op 28 april 1973 schrijft Kissinger een brief aan Ernst van der Beugel, secretaris-generaal van de Bilderberg-conferentie.

De Zweedse Minister van Buitenlandse Zaken maakt hem duidelijk, dat het niet gewenst is dat hij deelneemt aan de Bilderberg-conferentie van dat jaar. In de woorden van Kissinger: “under these circumstances he did not see how my coming could be a good thing, since it would just force them into a stance of disagreement again and make matters worse”. Op grond hiervan besluit  Kissinger van deelname af te zien.

Lees het hele verhaal bij het Nationaal Archief.