HENK  LUPS

0
87

in memoriam

Wim Scholl, JanWillem Koten en Dick Kranen

Op 4 mei 2022 hebben we afscheid moeten nemen van onze vriend Henk Lups. Zijn dood wordt door zijn vrienden zeer betreurd.

Henk is een goede bekende bij de oud NGV-ers, doordat hij vaak met een stand op bijeenkomsten van de NGV stond. Daarnaast was hij als genealoog-publicist door een reeks van bijzondere publicaties bekend geworden. Hij sprak veel mensen aan. Henk was een bescheiden mens met een vriendelijke bon homme uitstraling. Maar achter dit vriendelijke gezicht ging een man van grote eruditie schuil. Henk had een brede belangstelling op allerlei gebieden met name de lokale geschiedenis, grafische kunsten, genealogie, etc. Iedere keer viel ons op, dat hij ondanks zijn bescheiden aard, veel wist.

Naast zijn drukke gezinsleven, de groeiende drukkerij en zijn werkzaamheden bij Nationale Nederlanden, bleven ook zijn interesse voor familiegeschiedenis en zijn stamboomonderzoek onverminderd. Tijdens vakanties werden begraafplaatsen en/of archieven bezocht. Ook verzorgde hij het drukwerk van o.m. Gens Data, het Heraldisch Tijdschrift en het H.C.C.magazine. Toen hij uiteindelijk met de VUT ging en de drukkerij kon overdragen aan de volgende generatie, besloot hij zich meer op zijn genealogische belangstelling te richten. Hij begon een uitgeverij met de naam ‘Alvo’, een knipoog naar het verleden. Omdat hij zelf een hele brede interesse had in de familiegeschiedenis rondom de stamboom, is hij een blad gaan uitgeven met een keur aan onderwerpen op dat gebied. Er werden computerprogramma’s besproken, een inleiding in de handschriftkunde gegeven, er werd naar mogelijke bronnen voor onderzoek verwezen etc. in zijn in 1993 opgerichte blad ‘Ons Erfgoed’. Dit tijdschrift kon op grote waardering rekenen en werd regelmatig geciteerd in andere bladen. In 2001 zijn de Kronieken van de Genealogische Vereniging Prometheus geïntegreerd. Tenslotte lanceerde hij de tegenhanger van Gens Data, namelijk ‘Computergeneaal’ dat op genealogen (niet NGV leden) was gericht met belangstelling voor computergenealogie. Ook het samenwerkingsverband met Prometheus bleef bestaan. Deze vereniging heeft altijd hoogwaardige genealogische publicaties geleverd. Het bijzondere van Henk was dat hij niet alleen de opmaak van deze tijdschriften verzorgde, maar ook voor de illustraties zorg droeg. Regelmatig leverde hij ook kopij voor veel van deze bladen. Bovenal was hij een grote inspiratiebron tijdens het redactieoverleg. Wie op de naam Henk Lups zoekt vindt vrij snel een grote reeks van publicaties. Jammer dat veel gegevens over deze bladen en andere bijdragen door de grote NGV-computercrash zijn verloren gegaan. Een van Henks specialisaties waren de Oude Beroepen. Zijn bijdragen op dit gebied zijn uniek en zullen nog vele jaren een welkome vraagbaak voor genealogen zijn voor de beschrijving van de veelal oude beroepen in hun voorgeslacht. Bijzonder was ook dat hij deze beroepen-index kon illustreren met grafische afbeeldingen die hij in de loop der tijd had verzameld. Met ingang van 2010 heeft hij het blad overgedragen aan Dick Kranen. Dit blad heeft weliswaar een wat andere stijl en naam (Genealogisch Erfgoed Magazine) gekregen, maar de geest van Henk waart nog steeds door de bladzijden. Het is en bleef een prettig leesbaar- en informatief blad als aanvulling op de gebruikelijke genealogische literatuur. Wie dit alles overziet zal met ons in grote dankbaarheid aan Henk Lups terugdenken

Een uitvoeriger in memoriam verschijnt in het Genealogisch Erfgoed Magazine, door dezelfde auteurs. Dit is een verkorte versie van deze bijdrage.