Zeeuwse Heemkundige Info

0
232

Naast genealogisch onderzoek is familiegeschiedenis een belangrijk aspect om een volledig beeld te verkrijgen over uw familie en hun leefomstandigheden. Voor mensen met roots in Zeeland biedt de Heemkundige kring “De Bevelanden” een bron aan informatie.

De Heemkundige Kring is ontstaan vanuit de behoefte om de vruchten van allerlei geschiedkundig onderzoek te kunnen publiceren. Daarvoor is een achterban nodig en op initiatief van toenmalig burgemeester Huber van Goes en toenmalig gemeentearchivaris Abelmann werd op 29 januari 1975 de Heemkundige Kring De Bevelanden opgericht.
Veel werd gepubliceerd in de jaarboeken in de periode 1975 t/m 1998. Het tijdschrift De Spuije is uit deze jaarboeken voortgekomen. In de loop van de jaren hebben de activiteiten zich successievelijk uitgebreid. 

De Heemkundige Kring heeft als doel het bevorderen en verspreiden van de kennis van de geschiedenis, volkskunde, taalkunde en oudheden van de eigen streek en de bestudering van de levensomstandigheden, gewoonten en gebruiken van de mensen die dit gebied bewonen en bewoond hebben. Tevens wordt gestreefd naar het behoud en herstel van historische en cultuurmonumenten. Het werkterrein kan worden omschreven als Noord- en Zuid-Beveland in hun huidige vorm inclusief de gebieden die daartoe ooit hebben behoord, zoals het voormalige eiland Wolphaartsdijk.

Nadere informatie vindt u hier