Groninger Archieven – Openbaarheidsdag 2023

0
60

Openbaar in 2023
Van de archiefstukken die per 1 januari 2023 openbaar zijn, hebben wij een lijst samengesteld: Stukken openbaar in 2023.

Een van de stukken die nu te raadplegen is, is het Register van gedetineerden, 1920-1922. Lees er meer over in de blog: Onno Bronsema in de Strafgevangenis.

Register van gedetineerden
Register van gedetineerden van de Strafgevangenis aan de Hereweg, 1920-1922. Groninger Archieven (2014-307)

Burgerlijke stand
Net als ieder jaar worden er ook akten van de Burgerlijke Stand openbaar: geboorten uit 1922, huwelijken uit 1947 en overlijdens uit 1972. Op dit moment wordt nog gewerkt aan het invoeren van de huwelijksakten op Allegroningers.nl, de geboorte- en overlijdensakten volgen later. De beschikbaarstelling op Alle Groningers verloopt in twee fasen. Eerst worden de scans geplaatst, daarna worden de gegevens van de akten ingevoerd. Het overzicht van beschikbare scans is te vinden onder Bladeren door bronnen en de ingevoerde namen onder Zoeken op naam.

Openbaarheid en privacy
Zoals ieder jaar hebben wij naar aanleiding van de wet- en regelgeving (waaronder de sinds 2018 geldende AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming) gekeken welk materiaal privacygevoelige informatie kan bevatten. Als een stuk over personen gaat, valt het onder de AVG. De regels vragen speciale aandacht voor bijzondere persoonsgegevens, zoals religie, politieke voorkeur, lidmaatschap van een vakbond en seksuele geaardheid. Deze gegevens mogen niet openbaar worden. Daarom kijken wij onder meer strenger naar archieven van kerken en kerkelijke organisaties. Ook archiefstukken over strafzaken blijven uitgesloten van openbaarheid zo lang de betrokkenen (mogelijk) nog in leven zijn.

Wel kunt u een verzoek indienen via ons contactformulier om beperkt-openbare stukken in te zien.

Voor stukken die openbaar zijn, kunnen toch wettelijke bepalingen gelden, zoals beperkingen bij het publiceren van informatie over nog levende personen. Als gebruiker dient u daar zelf op te letten en naar te handelen.

Wij kunnen redelijkerwijs niet alle stukken afzonderlijk bekijken. Als u vindt dat stukken ten onrechte openbaar zijn, vragen wij u ons daarop te wijzen. Dat geldt ook als u meent, dat stukken ten onrechte niet openbaar gemaakt zijn. Zie ook Persoonsgegevens bij de Groninger Archieven.