GroninGEN juni 2023, nummer 2, jaargang 30

0
110

Inhoud

Voorwoord
Digitaal toezenden GroninGEN
Van de bestuurstafel
Afdelingsprogramma
Klaas Bijsterveld, 40 jaar lid van de NGV
Gebruik van kunstmatige intelligentie in de genealogie
Meints, later Schild (Groningen)
Lief Kosende Vriendin
Tweeling met verschillende achternamen
Anna Titia Kijff
Helmholt, what’s in a name? Deel 3
Allem@@l digit@@l drieenzeventig (73)
Nieuws van de archieven
Boekenrubriek
Colofon