GroninGEN juni 2021, nummer 2, jaargang 28

0
140

Inhoud

Voorwoord – Terug naar het nieuwe normaal?
Digitaal toezenden GroninGEN
Lidmaten-project
Lezingen
Website en facebook
Bruinvis (Groningen)
Enige burgerkinderen in het Groene Weeshuis
Wie was de mennist op de Hof te Hemmen?
Verwikkelingen rond Egbert Hulsebus uit Bunde
Parenteel van een onbekende Jan (de nakomelingen noemen zich Post)
Boeken
Allem@@l digit@@l vijfenzestig (65)
Nieuws van de Archieven
Boekenrubriek
Colofon