GroninGEN december 2023 nummer 4 jaargang 30

0
54

Inhoudsopgave

Voorwoord
Digitaal toezenden GroninGEN
Lezingen en ALV
Cursussen
Landelijke commissie promotie/communicatie
De provincie in
Willem (Klaassens) (de Boer) en zijn kinderen
Sezilles (Groningen)
Het feest was van korte duur
Thomas Reinders te Appingedam en zijn gezin (eind 17e en begin 18e eeuw)
Een óngehoord huwelijk (deel 2)
Allem@@l digit@@l vijfenzeventig (75)
Nieuws van de archieven
Boekenrubriek
Colofon