Gens Nostra 2023 – 6

0
29

Van de redactie

We hebben een nieuwe redactie! De Hartenkreet in nummer 5 leverde een reeks reacties op. Na verkennende gesprekken hebben zeven mensen hun medewerking toegezegd aan het formeren van een nieuwe redactie. Hartverwarmend!

Inmiddels zijn we bezig een redactiesecretariaat in te richten en taken te verdelen. In december zal de overdracht van de oude aan de nieuwe redactie plaatsvinden. Inmiddels zijn zij al druk bezig om nummer 2024-1 op te zetten. In dat nummer zullen zij zichzelf voorstellen.

In dit nummer weer een verscheidenheid aan onderwerpen. De aftrap geschiedt met de finale van Schepperle Award. Wie waren de finalisten? Wat maakte hun werk zo bijzonder? En wat waren de overwegingen van de jury om hen te kiezen? Kunnen wij lezers daar ook wat van leren? Die vragen zijn voor ons allemaal van belang. Want Gens Nostra is een blad van de leden voor de leden. Kom jij ook over de brug met een artikel? Of laat jij je licht onder de korenmaat schijnen? Kom over de brug en laat zien wat jij interessant vindt.

Mirjam Neuteboom schetst ons de neergang van het huis Zegenwerp en stelt aan het slot nog twee intrigerende vragen aan de orde. En Arie Verloop doet verslag van een spannende, jarenlange zoektocht naar een onbekende grootvader met behulp van DNA, Delpher en internet. Twee totaal verschillende benaderingen in de genealogie beoefening. En verder natuurlijk weer allerhande kleinere bijdragen.

Tot slot, met dit nummer komt er na 10 jaar een einde aan mijn werkzaamheden voor de redactie van dit blad. Een periode met ups en downs, veel prachtige ervaringen, fijne contacten en herinneringen.

De redactie wenst u veel leesplezier.

Rob Dix, eindredacteur/waarnemend hoofdredacteur