Gens Nostra 2022 – 4 is uit

0
464

Van de redactie
In Op zoek naar Cornelia Lamotte neemt Willemijn Döpp ons mee naar het moeizame leven van een eenvoudige volksvrouw in de 19e eeuw. Zij laat zien hoe je door een slimme combinatie van verschillende bronnen van gemeente, gerecht en kranten toch een heel leven in beeld kan brengen. Arme mensen laten toch hun sporen na.

Aansluitend neemt Hans van Felius ons mee naar de middeleeuwen. Hij laats ons de valkuilen zien van geschreven en gedrukte bronnen door meerdere bronnen secuur met elkaar te vergelijken. Hij maakt daardoor korte metten met zogenaamde ‘vaststaande feiten’. Toegegeven, het is vakkundig en specialistisch werk, maar het maakt ons duidelijk dat we niet klakkeloos alles wat geschreven staat voor waar moeten aannemen.

Vervolgens richt Bram Plantinga, bijgestaan door drie leden van de afdeling NGV-Rijnland, de schijnwerper op een bijzondere en onbekende bron voor genealogen. Die onbekendheid kan ook bij vergelijkbare bronnen elders in ons land aan de orde zijn. Een aansporing voor echte speurneuzen onder onsom verder te zoeken.

Op het gebied van wapenkunde geeft Ralf Hartemink een interessant overzicht en analyse van de overheidsheraldiek van de waddeneilanden in Nederland, Duitsland en Denemarken. Je zou een redelijke mate van overeenkomst verwachten, maar er blijken duidelijke verschillen in ouderdom, thema van de afgebeelde objecten en kleurstelling.

Bep Kastelijns ging op zoek naar de oudst bekende voorvader van haar grootmoeder Ingetje Flach en kwam uit bij een Duitse militair uit Waldeck, in dienst van het Staatse leger. Hij trouwde een meisje uit Zaltbommel, kreeg daar nageslacht en maakte daar de omwentelingen mee in de Bataafs-Franse Tijd. Zij vraagt zich af hoe hij dat allemaal beleefd zou hebben.

Antonia Veldhuis heeft dit keer een aflevering van VANALLES gericht op bronnen over zeevaart. Aansluitend heeft zij de tips toegepast in het artikel over Pieter Hendriks Klatter en zijn familie. Het geeft een indringend beeld van de ongewisheid en het harde leven van zeevarende families in de 19e eeuw.

Tot slot weer de rubrieken Boekrecensies en Tijdschriften. De laatste rubriek dit keer wat uitgebreider om een achterstand in te lopen maar meer nog omdat wij door een technische storing een tijdlang verstoken zijn geweest van De Nederlandsche Leeuw. Dankzij de welwillende medewerking van het KNGGW kunnen wij nu in één keer zeven samenvattingen van de nummers uit 2020 en 2021 bieden. Niet onbelangrijk vanwege de zeer omvangrijke recensie van het proefschrift van H.J.J. Vermeulen, ‘Bouwsteen en Toetssteen. Een overweging van de bronnen en methoden van de genealogie (…)’ met een overzicht van de vijf oudste generaties van het Gelderse geslacht de Cock, en de daarop volgende uitgebreide reacties in het kader van hoor en wederhoor. Iedere rechtgeaarde genealoog zou hiervan kennis moeten nemen.

De redactie wenst u veel leesplezier.

Ingelogde leden kunnen hier klikken om de pdf te downloaden en te lezen.