GeneVer jaargang 25, nummer 2, mei 2022

0
88

INHOUD
1. Van de redactie
2. Verzamelen ≠ Onderzoek (door Marinus Thoonsen)
3. Aanvulling bij de kwartierstaat Lisette en Mariëlle Jaminon
(door Wim Nolten)
4. Mijn bezoek aan een kerkhof, deel 2 (door Hans Ploem)
5. C.V. van een valse munter …. (door Wim Nolten-Reulings)
6. Kopij, kopij, kopij …
7. Tienden (door Rinus Suijkerbuijk)
8. Reacties op GeneVer jrg. 25/2022, blz. 6: “… een 17e eeuwse
Geleense pastoor …”
9. Foute oma Stevens? (door Wim Donners)
10. Reactie op “een 17e eeuwse pastoor uit Geleen”
(door Wil Brassé)
11. Lot de Ceva: Heerlen van Alpha tot Omega (I)
(door Wim Nolten-Reulings)
12. Kwartierstaat Lisette en Marielle Jaminon (deel V)
(door Antoine Plasier)
13. Het bidprentje van Joannes Jacobus Antonius van Wylick