GeneVer Jaargang 23, nummer 4, november 2020

0
126

INHOUD
1. Van de redactie
2. In Memoriam Mathieu Kunnen
3. Mijlpaal intikkers Werkgroep Databestanden (door Arno Griens)
4. Haw Pin (door Peter-Paul Kolber)
5. Marechal? (door Theo Maes)
6. Drie moeders? (door Antoine Plasier)
7. Genealogie Honigmann (door Wim Nolten)
8. Van algemene bekendheid (door Rinus Suijkerbuijk)
8. Estafette Genealogie: Eerste Staffel! (door Sepp Heuvelmans)
9. Karens, Kerens en Achter karens (door Cor Karens)
10. Familie Jaminon (deel I) (door Antoine Plasier)
11. Het bidprentje van Maria Wilhelmina Arnoldina de Witte (door Theo Maes)