Genealogie is meer dan een vrijblijvende hobby

1
58

Genealogische databases worden steeds meer gebruikt in wetenschappelijk onderzoek. Daarmee wordt duidelijk dat het geen vrijblijvend tijdverdrijf voor oudere mensen is, maar een serieus onderzoeksmateriaal voor wetenschappelijke uitdieping. Het aantal onderzoeksmogelijkheden lijkt onuitputtelijk. Onderzoek aan DNA- gegevens kan veel opleveren voor de volksgezondheid, zoals nu met het coronavirus het geval is.

Een “derde jaars bachelorstudent informatica aan de Universiteit van Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar migratie in de regio Tilburg en Rotterdam tussen 1815 en 1900. Hij is uitgegaan van de open data van het Regionaal Archief Tilburg en het Stadsarchief van Rotterdam. Het betreft de akten tussen 1815 en 1900. Van deze data heeft hij één grote stamboom gemaakt man 1.6 miljoen personen.
Vervolgens heeft hij gekeken naar de belangrijke gebeurtenissen uit het leven van de mensen, zoals geboorte, huwelijk, geboorte kinderen en overlijden. Dat leverde inzicht op over de migratie in die periode in de regio Tilburg-Rotterdam.
Zo ontdekte hij dat er meer mannen dan vrouwen migreerden en dat Rotterdam hoe langer hoe meer belangrijker werd voor de hele regio.

Bron: regionaal archief Tilburg

1 REACTIE

  1. Ik heb een paar jaar geleden iets min of meer vergelijkbaars gehad.
    Er waren een paar artsen in opleiding aan het AMC aan het onderzoeken of de premies voor levensverzekeringen in het verleden een maat waren voor de sterftekans, en hadden daarvoor de historische levensverwachting nodig.
    En ze wilden dat proberen aan te tonen met een genealogische database (met een flinke genealogische database heb je die gegevens min of meer, veel andere bronnen zijn niet direct beschikbaar).
    Ik had ≈60.000 personen; lijkt me eigenlijk niet genoeg, maar geeft een indicatie. En je moet ook opletten, want na ≈1950 ontbreken de overlijdensakten en krijg je een vertekening).

    Ik kon ze voorzien van wat (statistische) overzichten, en hun aanname leek te kloppen. Ik kwam toen ook een melding tegen van de Universiteit Utrecht die iets dergelijks probeerde met een veel grotere dataset, en heb ze daar op gewezen. Daarna niets meer van ze gehoord.