Gemeentearchief Ameland

0
107

De (oude) archieven van de gemeente Ameland worden bewaard in het gemeentehuis te Ballum en worden beheerd door de gemeentearchivaris Tjeerd Jongsma. De archieven, naast het archief van de gemeente, ook archieven van o.a. kerken, verenigingen, families en personen bevatten allerlei interessante stukken, die van belang zijn voor de geschiedenis van Ameland en inwoners daarvan en gebruikt kunnen worden voor historisch en genealogisch onderzoek. Voor het maken van een afspraak of meer informatie over en uit de gemeentelijke archieven kunt u contact opnemen met gemeentearchivaris T. Jongsma via tj.jongsma@noardeast-fryslan.nl of 0519-298737.

Hierbij een overzicht van beschikbare archieven in het gemeentehuis te Ballum.

Ameland 1806-1945

Doopsgezinde gemeente Ameland 1659-1992;

KNRM Ameland 1947-1999;

Zangvereniging Nut en Genoegen / Crescendo 1936-1995;

Zuivelfabrieken Ameland 1904-1959;

Familie Metz / Zandhaar 1717-1882;

Collectie Huber 1955-1962;

NH Gemeente Ballum / Hollum 1698-1988;

Vakantieoord Excelsior 1926-1971;

Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij (O.B.W.), Ameland 1888-1993;

Collectie Diversen (Ameland) 1824-1980;

Tames Oud 1914-1950;

Stichting Federatie Gezinsverzorging Ameland 1965-1984;

Waddenfederatie VVV’s 1948-1961;

Dorpsbelang Hollum 1948-1997;

Kleuteronderwijs Hollum 1954-1971;

Gemengd Kerkkoor Hollum 1946-1979;

Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, afdeling Ameland 1950-2004;

Vereniging Dorpsbelang Ballum 1953-1979;

Stierenvereniging Hollum 1931-1962;

Begrafenisvereniging De Laatste Eer Hollum 1964-1997.

In het Streekarchief te Dokkum is ook veel over Ameland aanwezig.

Het betreft:

Een historische bibliotheek

Genealogische publicaties

Bewerkte bronnenuitgaven van de doop- trouw- en begraafboeken voor onderzoek in de periode voor 1811 (FAF-klappers)

Microfiches van het archief van het Nedergerecht

Zowel de inventarissen van de Amelander archieven als ook de catalogus van de bibliotheekcollectie van het Streekarchief zijn raadpleegbaar op www.hicnof.nl

Lees meer: https://www.amelanderhistorie.nl/genealogie/documenten/gemeentearchief-ameland/