GEM 2020 nr 2

0
329

Inhoud
Colofon
De lotgevallen van een doodarm gezin
Het werk van een kamermeisje in een hotel
Een (meester-)bakker met ‘losse handjes’
Informatie Database Mutual Heritage
In Weelde Sie Toe
Enquête arbeidsomstandigheden 1892
Onteigening van Joodse panden tijdens WO II
De ‘Zielenheilsmarkt’ in kaart gebracht
Jaapie Kelder, harmonica virtuoos
Epidemie onder het vee in 1715
Wapenregister
Genealogische publicaties (nr. 127)

♦ J.J.Schnieder bericht over de lotgevallen van een doodarm gezin Willem j. Ouweneel. Het begint met kwartierstaat van Evertz Pietersz Ouweneel Zevenhuizen 1730-1758. Het gezin was zo arm dat de kinderen van de honger de knolvormige wortelstokken van de waterscheerling bij afwezigheid van de ouders aten en daaraan stierven. Het sap is een beroemd gif dat aan misdadigers werd toegediend. Socrates stierf aan de gifbeker met sap van dit kruid.

♦ Dit is een verslag van een kamermeisje over haar werkzaamheden in een duur hotel. Het is een  verhaal uit het Parool van 20 juni 1953 dat de moeite waard is.

♦Een bakker met losse handjes gaat vrij uit. Een bakker die een vrouw van een korporaal onzedelijk betast kwam bij een rechtszaak vrij omdat de zaak niet  te bewijzen was. De zaak diende in Grave 1726.

♦Maarten Heerlien geeft informatie over de database waarin afbeeldingen van zaken wordt bewaard die een relatie met de vroegere koloniën hadden.  Het is een zeer grote collectie na 22 jaar geworden. Diverse  Nederlandse topinstellingen: Rijksmuseum, de Koninklijke bieb, het Nationaal Archief etc. werken bij dit project samen.

♦In weelde sie toe
Fake koster geeft een beschrijving en de achtergrond van een zilveren tabaksdoos versierd met bovenstaande spreuk, die hij bij het baggeren in Mocha Yemen tevoorschijn haalde. Het is een bijzonder verhaal. Het is gezien de doostekst hoogst waarschijnlijk in de 17de eeuw daar door één Nederlandse VOC zeeman verloren. Hij beschrijft de resten van VOC vestiging in Mocha (van de plaatsnaam komt ons woord mokka, voor een bijzondere koffie vandaan).

♦ Dit is een verslag  van de parlementaire enquête commissie naar de arbeidsomstandigheden aan het einde van  de 19de eeuw,  waaronder  de arbeiders werkten. Dit is de belangrijkste enquête mijn inziens ooit. In dit artikel het verhoor van een scheepskapitein.

♦ Het wapenregister van het bureau Nagtegaal geeft de wapens van Rikkengaa, Crobu, Stravers, van der Stelt, Lagraauw, Linden Mulder, Peters en Honing.

♦ Tim de Haan en Ed Heer,  geven informatie over het onroerend goed van joodse gedeporteerden. Het Nationaal Archief beschikt over een data set van verkaufsbücher, een register van  de verkoop van joods eigendom doop de bezetter. Een uniek samenwerkingsverband tussen kadaster en NA.

♦ Dr Jan Dirk Wassenaar vraagt aandacht voor het boek ”Salvation markets, medieval memoria in Dutch village parishes”. Dit boek bespreekt de middeleeuwse memorieboeken met jaargetijden die men in deze periode van de middeleeuwen hield om de overleden te herdenken. Sinds 2013 zijn de memoria te vinden op de landelijkje website van de RUU.

♦ Dit is het levensverhaal van Jaapie Kelder, een meervoudig gehandicapte man, blind, die met grote virtuositeit op een accordeon (monika) speelt,. Hij liet enkele grammofoonplaten van zijn muziek na. Hij stierf 1917, 45 jaar oud. Hij richtte ook een orkest van  Amsterdamse accordeonspelers op, “kunst naar kracht”.

♦ H. Klunder geeft een lange lijst met genealogische publicaties.

♦ Dick Kranen geeft een beschrijving van rundveeepidemie in 1715 en de maatregelen van de overheid bij de bestrijding.