DRE – Threant 2023 – 3

0
67

INHOUD:

Van de voorzitter
Activiteiten NGV Drenthe en NW-Overijssel
Inzenddatum kopij volgende Threant
Noodoproep
Familie Eefting
Haardsteden geld register
Stappenplan voor bewoningsgeschiedenis
Genealogiemiddag in Hoogeveen
Koninklijke onderscheiding Jan Pol
Stamreeks Jakobus Henderikus Akkerman
Genealogie van Jan Harm Manrho