Crowd-sourcing en Covid-19

0
88

Alle voordelen hebben hun nadelen volgens de nationale volksfilosoof Cruyff. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook. Covid19 heeft de crowd-sourcing vleugels gegeven.

Bij crowd-sourcing wordt meestal gedacht aan het snel een som geld bij elkaar weten te krijgen voor een specifiek doel. Maar Crowd-sourcing wordt ook gebruikt voor het snel bij elkaar brengen van mensen die een ad hoc taak gezamenlijk vaak verrassend snel uitvoeren. Veel van deze activiteiten worden tegenwoordig onder de naam “gouden handen” collectief bij bepaalde projecten uitgevoerd. Maar ook doen veel archieven de laatste tijd een beroep op thuiszittende vrijwilligers om sommige taken uit te voeren, zoals het digitaliseren van bestanden of transcriberen van gegevens. Ook dat is crowd-sourcing.

Doordat veel mensen gedwongen thuis zitten kan men op deze wijze een belangrijke bijdrage leveren aan het ontsluiten van archiefgegevens. Men is dan nuttig bezig en dat kan de eenzaamheid wat verdrijven omdat men het gevoel kan hebben collectief met iets bezig te zijn. Latere generaties genealogen zullen daar hun voordeel van hebben. Zij zullen dan niet beseffen dat deze gegevens tijdens een kwade tijd zijn ingevoerd. Crowd-sourcing is mijns inzien de belangrijkste aanwinst voor de genealogie voor het jaar 2020 geworden. Het nadeel is hier in voordeel om geturnd.