Coronaprotocol binnen NGV vanaf 1 juli 2020

0
212

Per 1 juli j.l. heeft de regering de geldende coronamaatregelen verder versoepeld. Van alle door de regering geformuleerde maatregelen zijn naast de basisregels met name onderstaande maatregelen voor de NGV van toepassing:

In binnenruimtes waar mensen vooral op 1 plaats zijn, bijvoorbeeld in restaurants, theaters, of bij bruiloften en uitvaarten, heeft iedereen een vaste zitplaats. Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand.
Zonder gezondheidscheck en reservering zijn maximaal 100 personen per ruimte toegestaan, mits hierbij voldoende afstand kan worden gehouden. De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven.

De ventilatie in binnenruimtes moet voldoen aan de voorwaarden in het bouwbesluit en passen bij de bestemming van de ruimte, zodat de lucht vaak genoeg wordt ververst. Ventilatoren kunnen gebruikt worden voor persoonlijk gebruik.
In gemeenschappelijke ruimtes wordt geadviseerd alleen ventilatoren te gebruiken wanneer er geen andere verkoeling mogelijk is. Let er dan wel op dat de luchtstroom van de ventilator niet direct van de ene persoon naar de andere gaat.

Met deze maatregelen als leidraad is het hoofdbestuur van mening dat binnen de NGV het volgende mogelijk is:

  1. De afdelingen kunnen weer bijeenkomsten organiseren met en voor leden en niet-leden, waarbij iedereen 1,5 meter afstand houdt.
  2. Bij deze bijeenkomsten zijn maximaal 100 personen toegestaan, mits de verkeersstromen goed gescheiden is (eenrichtingsverkeer).
  3. Koffie en/of drankje etc. moet aan tafel worden geserveerd, zodat de 1,5 meter afstand gegarandeerd blijft.
  4. Bij meer dan 100 personen dient er een gezondheidscheck te worden uitgevoerd, bv lichaamstemperatuurmeting. De deelnemers dienen zich vooraf aan te melden, zodat de organisatie bekend is wie aanwezig zal zijn.
  5. De ventilatie moet voldoen aan de voorwaarden in het bouwbesluit en passen bij de bestemming van de ruimte, zodat de lucht vaak genoeg wordt ververst.
  6. Er dient een presentielijst te worden bijgehouden met naam, adres, telefoon en email voor een eventuele uitbraak van het coronavirus als gevolg van deze bijeenkomst.
  7. Bovenstaande maatregelen zijn uiteraard ook van toepassing op bijeenkomsten van het hoofdbestuur.
  8. Vanwege organisatorische redenen is het Informatiecentrum vanaf 1 september alleen op afspraak te bezoeken en wel elke donderdag en op de tweede zaterdag van de maand. Tot die datum blijft het Informatiecentrum gesloten.

Namens het hoofdbestuur, Jan Buzepol, secretaris