Brabantse voorouders geven hun erfenis prijs

0
71
Bron: BHIC.NL

Doe je onderzoek naar je stamboom? Of wil je weten of je voorouders er warmpjes bijzaten? Dan hoef je je niet te vervelen: het BHIC heeft nu ook het tweede deel van de memories van successie (1811-1903) gescand en op de website gepubliceerd. Het gaat in totaal om ruim 440.000 memories die je nu kunt inzien, samen meer dan een miljoen scans (het eerste deel, ongeveer 230.000 memories met 600.000 scans, was sinds vorig jaar al beschikbaar).

Hiermee zijn alle memories die het BHIC op naam doorzoekbaar had, gescand en online gezet.

Wat zijn memories van successie?
Sinds het begin van de 19e eeuw moet in Nederland belasting betaald worden over een erfenis. Deze belasting heet het successierecht. Om te bepalen hoeveel er door de erfgenamen moet worden betaald aan successierechten, werd er na iemands overlijden een memorie van successie opgemaakt. Daarin wordt beschreven waaruit de erfenis bestaat, wat de waarde ervan is en wie de erfgenamen zijn.

De memories bevatten gegevens als de naam van de overledene, de overlijdensdatum, namen, beroepen en woonplaatsen van erfgenamen, naam van de notaris en datum van het testament, en een overzicht van het onroerend goed en de waarde van andere bezittingen, zoals de inboedel, handelswaren en contant geld. Ook wordt aangegeven wat de verwantschap tussen de erfgenamen en de overledene is, zodat de memories van successie een prachtige informatiebron zijn voor genealogen.

De memories zijn op naam van de overledene te doorzoeken via de zoekmachine op personen.