Bericht nationaal archief: transcripties

0
190

Het snel doorzoeken van archiefstukken op zoekintranscripties.nl is nu mogelijk omdat handgeschreven bronnen met behulp van transcriptietechniek machineleesbaar zijn gemaakt, en zijn verrijkt met kunstmatige intelligentie. Dat biedt grote kansen voor historisch onderzoek. Op dit moment zijn er 1,5 miljoen transcripties te bekijken op de website zoekintranscripties.nl. Daarvan zijn er 90.000 verrijkt en doorzoekbaar. Het is een eerste tussentijds resultaat dat nu al aangeboden wordt aan het publiek. De verwachting is dat deze zomer 2 miljoen verrijkte transcripties doorzoekbaar zijn op zoekintranscripties.nl. Het gaat om historische handgeschreven documenten van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) uit de 17e en 18e eeuw van het Nationaal Archief en notariële archieven uit de 19e eeuw van het Noord-Hollands Archief en andere Regionaal Historische Centra. Zoekintranscripties.nl is qua inhoud en gekozen techniek, waar mogelijk, open source en bruikbaar voor andere erfgoedinstellingen.

Voor de selectie van leveranciers voor de doorontwikkeling is een aanbestedingsprocedure uitgevoerd. Picturae bleek de beste partij voor de ontwikkeling van de achterkant van de projectwebsite. Picturae is een bekende in de erfgoedwereld met onder andere producten als het crowdsourcing platform Vele Handen en digitalisering van archieven. Ze zijn verantwoordelijk voor de verbetering en modernisering van de transcripties, het toekennen van entiteiten en het ontwikkelen van een transcriptie beheersysteem.

Sioux Technologies is als onderaannemer aangesloten voor de kunstmatige intelligentie. Aincient is betrokken vanwege de kennis van kunstmatige intelligentie, het erfgoedveld en projectmanagement. Clean Code ontwikkelde de voorkant van de projectwebsite, inclusief de inrichting van de zoekmachine. Clean Code is een klein, innovatief bedrijf uit Amsterdam dat zich richt op user interfaces en data analyse. De expertise van onderaannemer Duizendvijftig is het grafisch ontwerp en het coderen.

Bericht nationaal archief: transcripties