Bekendmakingen uit de Tweede Wereldoorlog gedigitaliseerd

0
109

Een oproep om radiotoestellen en fietsen in te leveren. Een bekendmaking over de uitgifte van voedselbonnen. Een waarschuwing voor vergelding bij het plegen van sabotage. Deze en vele andere bekendmakingen zijn sinds vorige week digitaal beschikbaar op groningerarchieven.nl.

Bekendmakingen behoren tot de belangrijkste communicatiemiddelen die bestuurlijke overheden – en de Duitse bezetter in de periode 1940-1945 – tot hun beschikking hadden om burgers te informeren over nieuwe besluiten en maatregelen. Netwerk Oorlogsbronnen, Groninger Archieven en Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG) hebben, dankzij steun van het Mondriaan Fonds, deze bekendmakingen gedigitaliseerd. 

Archieftoegang
De bekendmakingen zijn te vinden in de archieftoegang 3250. De bekendmakingen zijn omschreven aan de hand van WO2-Thesaurustrefwoorden, trefwoorden die verschillende organisaties gebruiken om collecties met het thema Tweede Wereldoorlog te categoriseren.

Bekendmakingen uit de Tweede Wereldoorlog. Collectie OVCG, Groninger Archieven (3250-21/486)

Project ‘De oorlog in bekendmakingen’

Het doel van het project is om bekendmakingen uit Groningen en de rest van Nederland via infographics (informatieve illustraties) en een digitale kaart te presenteren op oorlogsbronnen.nl. Hierdoor krijgen we inzicht in de steeds veranderende machtsverhoudingen in Nederland in de periode 1939-1946. Om dit mogelijk te maken, worden de bekendmakingen gekoppeld aan onder andere locaties, gebeurtenissen, personen en gerelateerde bronnen. De verhalen achter de bekendmakingen komen op deze wijze aan de oppervlakte. Ook laat dit project zien dat bronnen altijd onderdeel uitmaken van een bredere thematische context. Om te begrijpen wat je ziet, is kennis van de achtergrond essentieel. U kunt hier meer informatie vinden over het project.

De themapagina over bekendmakingen met de infographics en digitale kaart wordt op 15 november 2022 tijdens de landelijke Netwerkdag Oorlogsbronnen in Amsterdam gepresenteerd. Anke Jongste (OVCG-projectleider De oorlog in bekendmakingen), Lizzy Jongma (ICT-projectleider Netwerk Oorlogsbronnen) en Edwin Klijn (programmamanager Netwerk Oorlogsbronnen) geven een workshop over hun project en de digitale toepassing tijdens deze Netwerkdag. Ze gaan in op de bijzondere betekenis van bekendmakingen als bron en ook hoe de bekendmakingen op de themapagina te onderzoeken zijn en welke data je er uit kunt halen. Deelname aan de Netwerkdag is kosteloos. Het programma en informatie over aanmelding verschijnt half oktober via oorlogsbronnen.nl/nieuws.