Begin project beter toegankelijk maken van Zuid-Hollandse polderarchieven

0
78

Deze week kwamen de inventarissen van een aantal polderarchieven online. De inventarissen, overzichten van wat een archief bevat, zijn de eerste in een project waarbij de archieven van de (voormalige) Zuid-Hollandse polders opnieuw onder de loep worden genomen. Deze polders, ondergeschikt aan het Groot-Waterschap van Woerden (beheersnummer H094) maar wel zelfstandig als waterschap, hielden in 1975 op te bestaan Ze werden toen onderdeel van een nieuw gevormd Groot-Waterschap van Woerden. Het beter toegankelijk maken van deze archieven is nodig omdat de eerdere inventarissen rond 1965 zijn gemaakt. Er is dus veel aanvullend materiaal dat toentertijd nog niet verwerkt kon worden. Bovendien zijn er in andere archieven van het RHC stukken aangetroffen die eigenlijk in de polderarchieven horen. Met het nieuwe inventariseringsproject wordt het makkelijker om een goed beeld te krijgen van de geschiedenis van de waterhuishouding in ons werkgebied.

De eerste polders waarvan de inventarissen deze week beschikbaar zijn gekomen zijn:

  • polder Breeveld, 1670-1957 (beheersnummer H085)
  • waterschap Haanwijk, 1676-1957 (beheersnummer H095)
  • polder Achttienhoven, 1775-1974 (beheersnummer H083)
  • polder Breeveld en Haanwijk, 1958-1974 (beheersnummer H086)

De inventarissen zijn te raadplegen door op de beheersnummers te klikken en vervolgens op de afbeelding bij Toegang.

De polder Achttienhoven lag rondom het dorp Woerdense Verlaat. Een bijzonder kenmerk van deze polder was de uitgebreide vervening en afgraving van turf die er tot in de negentiende eeuw werd uitgevoerd, meer dan in enige andere polder binnen het Groot-Waterschap. De polder Breeveld behoorde tot de stadspolders rondom Woerden. En het waterschap Haanwijk was grotendeels gelegen onder Harmelen. Haanwijk en Breeveld hadden al aan het begin van de zeventiende eeuw windmolens, die later werden vervangen door stoomgemalen. Het nog altijd bestaande gemaal Breeveld, in 1931 gebouwd op de onderbouw van de negentiende-eeuwse molen, vormt een markant punt in het landschap (zie ook de afbeelding bij dit bericht). Onder druk van de besturen van de provincies Zuid-Holland en Utrecht werden Breeveld en Haanwijk samengevoegd tot een nieuwe polder die de naam van de beide polders droeg. De fusiepolder bestond niet lang, want in 1975 ging het, net als de andere polders, op in het nieuwe Groot-Waterschap van Woerden.

https://rhcrijnstreek.nl/nieuws/