ASD – Amstelland 132

0
63

Inhoud

Afdelingsactiviteiten
Uitnodiging afdelingsledenvergadering d.d. 14 november 2023)
In herinnering F.G.M. (Frank) Garnier
Aftreden als bestuurslid van Marjan van der Knoop
Terugtreden Melanie Vulsma als redactielid
Afscheid van eindredacteur Erik Wiersma
Lezersvraag Bonaparte en mijn betovergrootvader


Artikelen en algemene berichten
Mijn wijze van onderzoek door Harry Bovenkerk 07Deutscher Genealogentag
Genealogisch onderzoek in Duitsland
Utrecht 75 jaar / Uitreiking Schepperle Award door Wil Furrer-Kroes
5 miljoen scans uit het VOC archief doorzoekbaar
Valselijk opmaken van aktes? door Harry Bovenkerk
80.000 persoonsdocumenten extra openbaar