Archieven Buitenlandse Zaken en CDA-politici

0
70

De collectie van het Nationaal Archief groeit altijd door. Met nieuwe archieven en ook met aanvullingen op archieven die al langer in huis zijn. Recente aanwinsten zijn onder meer het Code-archief van Buitenlandse Zaken (1985-1990) en particuliere archieven van PvdA-politicus Rob van Gijzel, die zich intensief met de Bijlmerramp heeft beziggehouden, en van CDA-politici Elco Brinkman en Onno Ruding.

Code-archief Buitenlandse Zaken (1985-1990): einde van de oude wereldorde

Wie wil weten wat er internationaal speelde in de jaren 1985-1990 kan zijn hart ophalen aan het Code-archief van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De stukken gaan over het buitenlandse beleid van Nederland in een interessante periode, waarin de Koude Oorlog op zijn eind loopt, Michael Gorbatsjov in de Sovjetunie oproept tot ‘glasnost’ en ‘perestrojka’ (openheid en hervormingen) en de Berlijnse muur valt. Een tijd waarin de oude wereldorde, waarin de Sovjetunie de grote vijand is, omver geschopt wordt en landen hun internationale positie opnieuw moeten bepalen. Veel blijft bij het oude: Het Nederlandse buitenlandse beleid blijft gericht op samenwerking binnen de NAVO, de EU en de VN. Het vertrouwen in bondgenoot VS blijft onverminderd groot. Toch beginnen zich ook veranderingen af te tekenen. Zo komt er binnen het Nederlandse beleid meer aandacht voor wereldwijde vraagstukken. De ramp met de kerncentrale van Tsjernobyl in 1986, waarover stukken in het archief zitten, zet bijvoorbeeld het vraagstuk van mondiale energievoorziening op de agenda. Een onderwerp dat ook nu nog zeer actueel is. Al met al biedt het Codearchief een mooie inkijk in het handelen van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan het eind van de jaren 80 van de twintigste eeuw. 

lees verder bij het Nationaal Archief