Archief Rotaryclub Amsterdam en hun Hoofdbestuur

0
35

De archieven van de Rotary Club Amsterdam en het landelijke Hoofdbestuur zijn geïnventariseerd.

Begin 1905 is in Chicago de eerste Rotary Club opgericht. Paul Harris, een advocaat in Chicago, was de initiatiefnemer. Hij ergerde zich aan de praktijken van het zakenleven in zijn stad: o.a. corruptie en moordende concurrentie. Hij trachtte daar een einde aan te maken door normen en waarden vast te stellen die door de leden van de club als juist werden aanvaard. Van elke in de stad gevestigde beroepsgroep kon één lid tot de club toetreden. De bijeenkomsten rouleerden, ze vonden telkens plaats in de bedrijfsruimte van een ander lid; vandaar de naam Rotary. Daarnaast werd het een serviceclub die zich richtte op het dienen van de gemeenschap in het dagelijks leven.

In 1910 waren er al 16 clubs in de Verenigde Staten. Ze verenigden zich in de National Association of Rotary Clubs. Nadat in 1911 in Dublin de eerste club in Europa tot stand kwam, werd de naam gewijzigd in International Association of Rotary Clubs. In 1922 werd dat Rotary International, de huidige benaming.

‘Het doel van een Rotaryclub is de samenleving te dienen en niet louter de leden een gelukkige broederschap te verschaffen.’

De eerste club in Nederland ontstond op 29 januari 1923. Toen werd aan de Amsterdamse Rotary Club het Charter, de oprichtingsoorkonde, uitgereikt. Snel volgden andere steden: in 1924 Utrecht; in 1925 Rotterdam en Den Haag en in 1926 Haarlem en Leiden. Ook in Soerabaja (in de toenmalige kolonie Nederlands-Indië, tegenwoordig Indonesië) bestond een Rotaryclub.

In 1940 werd Rotary in Nederland door de bezetter verboden. Alle clubs die in oorlogsgebieden lagen, werden vervolgens door Rotary International ontbonden.

Na de oorlog konden de clubs opnieuw worden opgericht. Het nieuwe bestuur van Rotary Club Amsterdam werd op 6 november 1945 geïnstalleerd. Er werd opnieuw een charter verleend.

De Nederlandse Rotary Clubs vormden sedert 1926 tezamen een Rotary District dat onder leiding stond van een gouverneur. In 1951 werd dit district in tweeën gesplitst. Vanaf 1957 bestond Nederland uit drie districten, in 1969 werden dit er vier en in 1977 vijf. Sinds 1986 zijn er zeven districten. De Rotary Club Amsterdam valt onder district 1580.

De archieven van de Rotary Clubs worden door de organisaties zelf beheerd. Veelal worden ze uiteindelijk overgedragen aan een plaatselijke archiefdienst. Zo is het ook gegaan met de stukken van de R.C. Amsterdam, die nu te raadplegen zijn onder toegangsnummer 1275.

De stukken van het Hoofdbestuur van de Rotaryclub zijn te vinden onder toegangsnummer 1024.  Onlangs is een aanvulling op het archief geïnventariseerd.

Stadsarchief Amsterdam