Archief gemeente Zaanstad: Nieuwe toegangen 2022

0
114

In het voorjaar 2022 is een nieuw archief beschikbaar gekomen voor onderzoek. Het betreft het archief van de Gereformeerde Kerk te Zaandam over de periode 1836-2004. Dit archief geeft een interessant beeld van het kerkelijk leven in de 19e en 20e eeuw in Zaandam. De Gereformeerde Kerk te Zaandam drukte in de jaren ’50 van de 20e eeuw met vijf kerkgebouwen (de Stationsstraatkerk, Vinkenstraatkerk, Noorderkerk, Zuiderkerk en ’t Lichtschip of Oosterkerk) een aanzienlijk stempel op het kerkelijk en maatschappelijk leven in de stad. Door kerkverlating veranderde dat in de navolgende jaren in zeer snel tempo. In 2004 volgde fusie met de plaatselijke hervormde gemeente tot Protestantse gemeente Zaandam. Nu resteert als enig nog in gebruik zijnde kerkgebouw van de Protestantse gemeente Zaandam de Noorderkerk.

De inventaris, met daarin een beschrijving van de aanwezige dossiers, vindt u hier. U kunt de openbare dossiers inzien op de studiezaal van het gemeentearchief.

Daarnaast zijn de volgende inventarissen in maart aangepast:
PA-0377 – Zaanse Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer (VVV) Zaandam / Zaanstreek, 1928 – 2005
PA-0393 – Assundelftsche Oudheidkamer Assendelft, 1649, 1836 – 1988. Met hiaten

Recent is ook de inventaris op het archief van de Stichting Beheer Hervormde Kerk Krommeniedijk voltooid. Hiermee is het archief van deze stichting toegankelijk voor onderzoek. Het archief bevat documenten over het beheer en de exploitatie van het gelijknamig kerkgebouw in de periode 1989-2003.