Amsab en de harmonisering  van internationale digitale historische bestanden 

0
128

Amsab-medewerker Maarten Savels bracht de stand van zaken rond de aanmaak van een nieuw systeem voor digitale archieven op een bijeenkomst van de International Association of Labor History Institutions (IALHI). De International Association of Labor History Institutions (IALHI) verenigt archieven, bibliotheken, documentatiecentra, musea en onderzoeksinstellingen die gespecialiseerd zijn in de geschiedenis en theorie van de arbeids- en sociale bewegingen van over de hele wereld. Het belangrijkste doel van IALHI is om de uitwisseling van expertise te vergemakkelijken om de toegang tot en het gebruik van hun respectievelijke collecties te behouden en te bevorderen.

Duurzame bewaring van digitale archieven is geen eenvoudige zaak. Omdat zowat alle erfgoedinstellingen met deze problematiek worstelen werd enige jaren geleden besloten om in Vlaanderen een samenwerking op poten te zetten onder de naam AIDA-Automating Ingest Digital Archives. Het werd een klein netwerk van negen partners waaronder Amsab-ISG en het digitale expertisecentrum meemoo. Sindsdien werden verschillende projecten opgestart waarover elders reeds werd gerapporteerd op deze website.

Veel erfgoedinstellingen, van het grootste museum tot de kleinste lokale groep, worden geconfronteerd met verouderde dragers met gegevens die ze willen beschermen. Maar niet elke organisatie heeft de apparatuur die ze daarvoor nodig hebben. AMSAB-ISG nam daarom het initiatief om – samen met de zes andere archiefinstellingen in de AIDA (Automatic Ingest Digital Archives) werkgroep en meemoo – het project Digital Repair Cafe op te zetten. Het Digital Repair Café is een collectieve oplossing voor het digitaal borgen van verschillende soorten verouderde digitale media. Hiervoor is een capturestation gebouwd, met afspeelapparatuur voor verschillende soorten dragers en bijbehorende workflows. De uitgebreide projectdocumentatie is beschikbaar op het kennisplatform CEST en op een aparte projectwebsite. Naast meemoo en Archiefbank Vlaanderen bestaat de AIDA-werkgroep uit de zeven betrokken archiefinstellingen, te weten Amsab-ISG (Instituut voor Sociale Geschiedenis), ADVN (Archief voor Nationale Bewegingen), AMVB (Archief en Museum voor het Vlaams Wonen in Brussel), AVG-Carhif (Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis), CAVA (Centrum voor Academische en Liberale Archieven), Letterenhuis (‘Huis van de Literatuur’) en VAi (Vlaams Architectuurinstituut). Deze organisaties hebben het project Digitaal Repair Café opgezet om een ​​collectieve dienst te bieden voor het uitlezen van gegevens uit verschillende soorten verouderde media. Er werd oude afspeelapparatuur verzameld en aangeschaft en er werden workflows opgesteld om de processen voor het vastleggen van de content van deze verschillende verouderde dragers uit te leggen. Door middelen en kennis te bundelen, is het veel efficiënter en duurzamer om deze informatie vast te leggen en de vereiste integriteitscontroles op te nemen. Deze controles controleren of de overgedragen inhoud identiek is aan de inhoud (nog steeds) op de schijf. Meemoo was verantwoordelijk voor de aanschaf van de lees- en afspeelapparatuur, het ontwikkelen van de opstellingen en het opstellen van de workflows en gebruikershandleidingen voor het identificeren en vastleggen van gegevens van verouderde dragers.

Amsab onderzoekt welke strategieën ontwikkeld werden en worden door gemeenschappen die het meest onder deze ongelijkheid lijden. We ontwikkelen methodieken om die vaak verborgen geschiedenissen te verzamelen, en zo de historische evolutie ervan in kaart te brengen.. Op de IALHI-workshop werd benadrukt hoezeer geprobeerd werd aansluiting te vinden bij internationale standaarden en Europese projecten, met het doel om een zo duurzaam mogelijk formaat te vinden voor de opname en bewaring van digitale bestanden.