450.000 nieuwe persoonsgegevens uit Zeeland online

0
171

De afgelopen maanden zijn er zo’n 450.000 nieuwe gegevens uit de bevolkingsregisters van 1900 – 1938 toegevoegd op de website van het Zeeuws Archief. De gegevens uit het project ‘Wie Woont Waar’ zijn veel sneller beschikbaar gekomen dan verwacht. Dat is te danken aan de inzet van ruim 700 vrijwilligers, die de gegevens van het bevolkingsregister hebben ingevoerd.

Een beeld van een bevolkingsregister van Terneuzen.

De gegevens zijn afkomstig uit de bevolkingsregistratie van zes Zeeuwse gemeenten. Elk huishouden werd ingeschreven, inclusief inwonende familieleden, kostgangers en bedienden. Van iedere bewoner werden voornaam, achternaam, geboorteplaats- en datum, beroep, kerkgenootschap, verhuizing, overlijden etc. bijgehouden. Het beschikbaar komen van deze bulk aan informatie vorm een aanwinst voor de familieonderzoeker, maar zeker ook voor iedereen die meer wil weten over de geschiedenis van het wonen, werken en leven in Zeeland.

‘In totaal bevat dit project bijna 150.000 scans, met op elke scan twee pagina’s uit 562 registers en kaartsystemen’, vertelt Daniël Obbink. Ze zijn afkomstig uit de bevolkingsregisters van gemeenten die bij het Zeeuws Archief aangesloten zijn: Veere, Vlissingen, Kapelle, Terneuzen en Schouwen-Duiveland. De registers van Middelburg zijn alleen gescand, zij waren al eerder ingevoerd. De persoonsgegevens beslaan de periode 1900-1938. Vanwege privacy zijn gegevens jonger dan 110 jaar nog niet gepubliceerd.

De nieuwe persoonsgegevens zijn beschikbaar gekomen dankzij de noeste arbeid van veel vrijwilligers. Ruim zevenhonderd mensen meldden zich aan op het landelijke online platform ‘VeleHanden’ voor dit project met de bevolkingsregisters van het Zeeuws Archief.

https://www.zeeuwsarchief.nl/onderzoek-het-zelf/archief/?mizig=862