De generale index Zwolle

0
104

HET ZWOLSE  STALEN MONSTER Eén van de projecten die digitaal zijn gestart en waar de vrijwilligers coronaproof vanuit huis mee aan de slag zijn gegaan, is de Generale Index Zwolle. Ook wel het voormalige ‘Stalen monster’ dat is ontwikkeld als nadere toegang op persoons- en topografische namen in de belangrijkste bronnen voor genealogisch onderzoek in de oude archieven van het voormalige Gemeentearchief Zwolle. Het  bevatte 2 à 2,25 miljoen kaartjes in 63 kasten van elk 30 lades. Dat verklaart direct de bijnaam.

In 2004 vond er een grootschalige digitalisering plaats. De kaartjes waren al dusdanig ingedeeld dat latere automatische verwerking van de gegevens door middel van OCR (Optical Character Recognition: optische tekenherkenning) mogelijk moest zijn. Helaas heeft dit niet voor alle indexkaartjes het gewenste resultaat opgeleverd. Er zitten dusdanig veel fouten in de overzetting, dat dit ten koste gaat van de zoekresultaten in de digitale Generale Index.

Iedereen die zich bezig houdt met genealogisch onderzoek in Zwolle en Zwollerkerspel is er direct bij geholpen als deze fouten gecorrigeerd worden, zij kunnen dan eenvoudig zoeken op persoons- en topografische namen in het archief. Een mooi (en flink) project waar een 6-tal vrijwilligers enthousiast mee aan de slag is gegaan.

“Digitalisering leidt niet altijd tot een verbetering van de toegankelijkheid en in dit geval doorzoekbaarheid. De Generale Index Zwolle is daar een verdrietig voorbeeld van. Dat dit een enorm waardevolle zoekingang voor genealogen is, twijfelt echter niemand aan. Helaas bleek het niet mogelijk om het correctiewerk geautomatiseerd uit te voeren. Het vraagt veel tijd en nauwkeurigheid, daarom ben ik super blij met de inzet van de vrijwilligers! Dankzij hun noeste arbeid komen we nu een stap dichterbij het digitale herstel van deze index.”

De digitale Generale Index bevat 1.643.742 items en er ligt dan ook nog veel werk op ons pad, maar elk gecorrigeerd indexkaartje is er één. Dankzij de vrijwilligers verbeteren we de zoekresultaten en daarmee de toegankelijkheid van onze archieven. Wanneer de resultaten zichtbaar gaan worden op onze website en archieven.nl berichten wij hier uiteraard weer over!