Home Blog

Wij van Zeeland -2024 – 3

Inhoudsopgave

Van de wnd. voorzitter
Van de redactie
Richtlijnen voor het publiceren in Wij van Zeeland
Uit de afdeling
Het huis Den Spiegel op de Kaai in Veere door Jan Midavaine
Kwartierstaat van David Pieter de Putter
Zeeuws Archief
Roots in Zeeland deel 2, Stamboom Steenaart door Joop Kouwenberg
PR aktiviteiten
Boeken
Uit de media
Watstaatdaer, Tijtschrift
Yory.nl
CBG|Centrum voor familiegeschiedenis
Column: Het moet toch kunnen door Albert Prins
Ledenmutaties

Twente Genealogisch 2024 – 2

Inhoudsopgave

Voorwoord
Perikelen rond een weeshuis
Houtkap op de Hof te Espelo
Gezocht: het zoeken van sprekers
Afdelingswebsite
Afdeling Twente 40 jaar
Index 2023
Colofon

Bijna 155.000 nieuwe kranten in Delpher

Op 9 juli 2024 zijn er 154.966 ‘nieuwe’ krantenafleveringen aan Delpher toegevoegd. Het gaat om 57 titels die afkomstig zijn uit de collecties van elf verschillende erfgoedinstellingen. 

Het betreft vooral regionale en lokale kranten, waaronder een aantal zeventiende-eeuwse kranten uit het huidige België. De nieuwe titels geven een veelzijdig beeld van de samenleving in de periode 1620 tot en met 1982. 

Bekijk de volledige titellijst in ExcelPDFCSV of zoek uitsluitend in de nieuwe kranten via de zoekbalk bovenaan deze pagina. Wil je je zoekactie vervolgens verfijnen op bijvoorbeeld periode, herkomst of titel? Dat kan via de filters aan de linkerkant van je zoekresultaten. 

Goed om te weten: je kunt een heel klein gedeelte van de nieuwe titels om auteursrechtelijke redenen alleen in het KB-gebouw bekijken.

GroninGen 2024 – 2

Inhoudsopgave

Voorwoord
Landelijke NGV-dag in Groningen op 12 oktober 2024
Oproep: kennisdrager scheepvaart in Waddengebied
Verhalencafé’s Veenkoloniën en de NGV
Digitaal toezenden GroninGEN
Verslag 10 minutenpraatjes op 11 april 2024
Voorouderspreekuren per saldo een succes
Oorkonde voor Jan van der Molen
Otto Nienhuis 50 jaar lid van de NGV
Zeeuwen in de Veenkoloniën
Een passie voor oude familiefoto’s
FAMILIEOVERLEVERING – feit en fictie
De voorouders van Heijo Johannes Grunder
Boomgaard (2): Het gezin van Sijger Boomgaerdt (Midwolda)
Friese Genealogische Contactdag
Allem@@l digit@@l zevenenzeventig (77)
Nieuws van de Archieven
Boekenrubriek
Colofon

KB: West-Indische slavernij- en plantagegeschiedenis gevonden in een Engels Archief

In The National Archives in Londen bleek Nederlandse West-Indische slavernij- en plantagegeschiedenis verstopt te liggen. Deze stukken zijn daar op een bijzondere manier terechtgekomen: gekaapt, nagestuurd en later opgetekend. Deze en meer documenten zijn gedigitaliseerd in het kader van het programma Metamorfoze. Inmiddels oud-KB-medewerker Erik van der Doe schreef er een blog over.
Lees het blog

DRE – Threant 2024 – 3

Inhoudsopgave

Van de voorzitter

Activiteiten NGV Drenthe en NW-Overijssel

Inzenddatum kopij volgende Threant

Koninklijke onderscheiding A.Pol-Snippe

Stamreeks van Egbert Algra 1899-1989

De opgeschreven reizen van Jan Ter Steeg 1905 Deel 1

NHN – Koggenland 2024 – 2

Inhoudsopgave

In dit nummer
Voorwoord
Afdelingsagenda juli 2023 t/m juni 2024
Misschien zit hier iets voor u bij
Voorjaarsledenvergadering 18 april 2024
Ben Leek
Waar komen de Hoekstra’s in ‘de Streek’ vandaan?
Immigranten van toen
Genealogische Vraagbaak
Klaas Kruk
Archiefonderzoek in Pirot (Servië)
Aan dit nummer werkten mee
In het volgend nummer:
Mutaties in het ledenbestand

Nationaal archief: Afstands- en adoptiedossiers Raad voor de Kinderbescherming opvraagbaar

Vanaf maandag 17 juni behandelt het Nationaal Archief aanvragen voor inzage in afstands- en adoptiedossiers van de Raad voor de Kinderbescherming. Deze dossiers zijn eerder dit jaar aan ons overgedragen door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het betreft gezinsdossiers van personen die geboren zijn vóór 1970.

Bent u binnenlands of interlandelijk geadopteerd? Of bent u een afstandsmoeder of een adoptieouder? Dan kan het dossier dat over u gaat bij ons in Den Haag liggen.

Meer informatie en aanvraagformulier

Via onze themapagina’s over binnenlandse afstand en adoptie en interlandelijke adoptie vindt u naast informatie over afstand en adoptie, ook het aanvraagformulier voor inzage in dossiers en verwijzingen naar onze zoekhulpen.

Animaties

Krijgt u liever informatie via beeld? Dan kunnen de animaties die het Nationaal Archief liet maken u helpen. U vindt deze animaties op de themapagina’s.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van zaken bij het Nationaal Archief die gaan over afstand en adoptie? 
Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief

Collectie Overijssel: Nieuwe archieftoegangen mei 2024

Nadere toegangen op akten van de Burgerlijke Stand:

 • Olst, geboorten, 1822 t/m 1830
 • Raalte, geboorten, 1903 t/m 1907

Met deze nieuwe nadere toegangen zijn in totaal 1.944 akten beschikbaar gekomen. Deze nadere toegangen kunnen geraadpleegd worden via onze website, Wie was Wie en Open Archieven.

Rijn- en Kennemerlandse Mare juni 2024

Inhoudsopgave

In vereniging zijn
Activiteiten van de afdeling

 • Afdelingsavonden najaar 2024
 • Voorouderspreekuur in Leiderdorp en Haarlem
  Voorouderspreekuur in de regio
  Verslag: Oorsprong van de Scheveningse familie Zoutenbier
  Verslag: Onderzoek in kadastrale archieven
  Verslag: Verleden en heden van molens en molenaars in Rijnland
  Verslag: Haarlem! Een geschiedenis
  Aankondiging: Nieuwe uitgave verhalenboek van deze afdeling
  Presentaties thuis bekijken
  De Rijbroekroute
  Kennismaken met ……… Timon Schuurman
  Oud schrift; Rekesten
  Wie helpt mij met corrigeren van transcripties?
  Interview met jubilaris dhr. Van der Helm
  Verzetsheldin: Sophia Emily Elisabeth (Fiet) van Gilse
  Transcriptie oud schrift
  Nieuwe bronnenpublicatie Morgenboeken Waarder 1604-1835
  Cursusaanbod stamboomonderzoek in de regio 2024 – 2025
  Wetenswaardigheden:
 • Jan van Houtverhalen
 • Boek: Al mijn moeders
 • Donateurs voor het Nieuwkoops raadhuis uit 1628
 • Boek: In haar voetsporen
 • NH-archief digitaliseert archief Abdij van Egmond
 • Binnenkort: ‘Besluit geslachtsnaamwijziging nazaten van tot slaaf gemaakten’
 • Eeuwen van kinderarbeid in Rijnland
 • Boek: De Lisserpoelpolder 1624-2024
 • Afstands- en adoptiedossiers Raad voor de Kinderbescherming opvraagbaar bij Nationaal archief