Binnen de NGV is een nieuwe koers ingezet, we zijn meer dienstverlening aan het ontwikkelen. Er is een nieuwe slogan ingevoerd, we noemen ons “Het Kennis- en Informatiecentrum voor Familiekunde, Heemkunde, Genetica en Heraldiek”.

De inmiddels afgesloten webomgeving ontdekjouwverhaal.nl is voor een deel omgevormd naar het concept NGV 2.0. Het centrale deel op ngv.nl heeft in de eerste uitvoering “Digitale Collecties” “Ledenservice” en “NGV Nieuws”. Daar komt nu het “NGV Helpcentrum” bij. Binnenkort volgen er meer.

Dit “NGV  Helpcentrum” is beschikbaar voor leden en belangstellenden. Het is een forum-omgeving waar bezoekers vragen kunnen achterlaten waarop andere bezoekers of materiedeskundigen binnen de vereniging antwoord kunnen geven. Er zijn negen categorieën beschikbaar voor hulpvragen over: Genealogie, Genetica, Heraldiek, Heemkunde, Genealogieprogramma’s, Informatiecentrum Bunnik, NGV webomgeving, E-mail programma’s en Overige vragen. Bij een aantal categorieën zijn subcategorieën beschikbaar zodat de vragen heel gericht gesteld kunnen worden.

Het lezen van de ingediende vragen en antwoorden is openbaar. Bij het indienen van nieuwe vragen of het geven van een antwoord dient u zich eenmalig te registreren en daarna aan te melden. Deze registratie en het aanmelden vindt u onderaan in de footer.

Het helpcentrum is te activeren via deze link

In de vorige ngv.nl webomgeving was deze dienst deels beschikbaar, maar strijdig met de AVG-regels. Met deze dienstverlening geven we invulling aan een grote wens van veel personen om deze weer beschikbaar te stellen. Het voldoet aan de AVG regels.

We wensen u veel  voordelen met de inhoud van dit “NGV Helpcentrum” en verwachten veel ingediende vragen en zinvolle antwoorden. Samen staan we sterk, de NGV “van, voor en door” leden en belangstellenden.

Bent u overigens al lid?  Steun hiermee financieel onze vereniging om nog meer dienstverlening in te vullen.  In “NGV ledenservice” vindt u in de “Kennisbank” informatie over lidmaatschappen en in het menu “Nieuw lidmaatschap” een formulier om u aan te melden.