Help

Welkom bij NGV-nieuws. Het is een web-georiënteerde nieuwsvoorziening waarbinnen op basis van categorieën nieuws wordt gepubliceerd voor leden en belangstellenden. Het is een onderdeel van de webomgeving van de NGV.

De categorieën zijn: Algemeen, Archieven, Genealogie, Genetica, Heemkunde, Heraldiek, Informatica en NGV. Berichten kunnen gerelateerd zijn aan meerdere categorieën. Verder zijn de berichten te selecteren op auteur.

Help-items NGV-nieuws

Ik mis de “Home” knop?

Het NGV-logo fungeert als “Home” knop.

Ik zie mijn reactie op een bericht niet bij het bericht verschijnen?

Reacties worden door de redactie beoordeeld en beslissen of plaatsing nuttig is bij het bericht.

Kan ik artikelen zelf plaatsen?

Artikelen worden geplaats door de redactie. Een artikel aanbieden kan wel via nieuws@ngvnieuws.nl Zie hiervoor de instructies.

Zijn er instructies over de wijze van opstellen van een artikel?

Dit kan in Word volgens de volgende structuur: Een titel; Een inleiding; Het artikel; Eén of meerdere illustraties (1024 × 768 pix | bij voorkeur in png of anders jpg); Naam van de Auteur; e-mail en telefoonnummer van de Auteur (e-mail en telefoonnummer worden niet gepubliceerd).